Välbesökt webinarium om finansiering av VA - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Välbesökt webinarium om finansiering av VA

Kommuninvest, Nordea, SKR och Centerpartiet var några av de som tillsammans med närmare 200 digitala deltagare gjorde ”Hur ska Sveriges VA-system finansieras - mandat, möjligheter och utmaningar.” till en spännande och angelägen händelse 18 mars.

Taxonomi, gröna obligationer, demografisk utveckling och inte minst skillnaderna i förutsättningar mellan avgifts- och skattefinansierad kommunal verksamhet var några av ämnena som diskuterades. Att de två sistnämnda har helt olika affärslogik och krav på styrning och redovisning blev tydligt.

Ewa Thorén från MittSverige Vatten och Avfall och Erik Gaude från Jönköpings kommun beskrev hur viktig den långsiktiga planeringen är för prognoser och beslutsunderlag till politiken.

Det finns ett stort intresse från bland annat svenskt pensionskapital genom till exempel Polhem Infra att investera i VA, vilket skulle ge fler alternativ till finansiering, men som kräver förändringar av lagstiftningen.

Rickard Nordin från Centerpartiet presenterade en rad konkreta förslag som rör VA och som i många fall stämmer väl överens med Svenskt Vattens uppfattningar.

Webinariet avslutades av Pär Dalhielm som tryckte på statens ansvar att till exempel möjliggöra ett riktat stöd till vissa kommuner, underlätta tillståndsprocesser och utreda ett utökat producentansvar för läkemedelsindustrin.