Vad kostar egentligen ett hål i gatan? - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Vad kostar egentligen ett hål i gatan?

Ett fungerande samhälle är beroende av grundläggande fungerande infrastruktur, däribland vattenförsörjning och avlopp. VA-systemet är en av de viktigaste kommunala infrastrukturtillgångarna men lider idag av en omfattande investeringsskuld. Allt sammantaget har vi idag ett VA-system med flera utmaningar och där de största återfinns i ålderstigna ledningar.

VA SYD lät under 2021 ta fram en studie för att bidra till en ökad förståelse för samhällskostnaderna vid ett avbrott i VA-infrastrukturen. Man undersökte specifikt ett dricksvattenläckage på Studentgatan – Södra Promenaden i Malmö som inträffat under februari 2020. Den bedömda samhällskostnaden uppgick till 13,3 miljoner kronor där den faktiska kostnaden endast stod för drygt 2 miljoner av beloppet. Resten bestod till största del av avbrotts- och hanteringskostnader för kringliggande verksamheter och infrastruktur samt intäktsbortfall för det lokala näringslivet.  

Du kan även se filmen här

Infrastrukturen för VA är en förutsättning för ett hållbart samhälle. Utmaningen är att människor ska värdesätta den. För att väcka intresse och bygga kunskap om denna dolda infrastruktur och hur den påverkar samhället när den inte fungerar så ställde vi oss frågan: vad kostar det samhället när vi får ett avbrott i vattenleveransen, vad kostar egentligen ett hål i gatan, säger Joel Olthed, förbundsdirektör VA SYD. 

- Flertalet VA huvudmän runt om i Sverige storsatsar på hållbara och miljösmarta lösningar i samhällsbygget. Rapporten visar på ett flertal intressanta poänger och inte minst tydliggörs alternativkostnaden av att inte investera och arbeta förebyggande. Samhällets förmåga att göra rätt sak, vid rätt tid, på rätt sätt, är avgörande för den totala samhällsnyttan, avslutar Pär Dalhielm, vd Svenskt Vatten.

Läs rapporten HÄR