Vad gör de på Svenskt Vatten? - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Vad gör de på Svenskt Vatten?

Under fliken ”Politik och påverkan” på Svenskt Vattens sajt kan du ta del av vårt påverkansarbete. Där har vi samlat debattartiklar, remisser, EU-direktiv, aktuella påverkansfrågor, men kanske framför allt vad Svenskt Vatten tycker på en rad för VA-branschen viktiga områden.

Införandet av det nya dricksvattendirektivet, det kommande avloppsdirektivet och regeringens proposition om ändrad Lag om allmänna vattentjänster (LAV) är några ämnen som beskrivs.

Inte minst kriget i Ukraina har aktualiserat VA-sektorns säkerhet och beredskap. Den frågan tillsammans med finansieringen av VA och klimatanpassningen bedömer vi som det som politiken mest kan tänkas intressera sig för inför riksdagsvalet i september och den efterföljande regeringsbildningen.

Vi kommer också att försöka ta reda på vad de olika partierna tycker i dessa frågor, så att du kan ha med även den informationen när du lägger din röst i valet.