VA-mässan – 29-31 mars - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

VA-mässan – 29-31 mars

VA-mässan hölls för första gången 1997 och har sedan dess arrangerats på olika orter och med ett växlande intervall mellan genomförandena. Sedan 2014 har mässan arrangerats på Elmia i Jönköping.

På mässan träffas användarna i form av kommunal VA-sektor och industri med producenter av utrustning och tjänster inom exempelvis vattenrening, distribution, IT, mät-, styr- och reglerteknik, drift, underhåll, forskning och konsultation.

Under mässdagarna kommer även en rad seminarier att anordnas där besökarna och utställarna får möjlighet till ny kunskap och får ta del av värdefulla erfarenheter. Inte minst viktigt är möjligheterna till nätverkande, att bygga relationer som ger förutsättningar för både kunskapsinhämtning och omvärldsbevakning.

Svenskt Vatten kommer bland annat att vara representerade genom deltagande i olika seminarier.

Svenskt Vattens VD Pär Dalhielm deltar t ex den 29 mars  i ett seminariepass om klimatet och VA. Seminariet modereras av Erik Winnfors och har rubriken ”Vad ställer vi till med när vi försöker rena miljön? - Klimatpåverkan och resursåtgång”. Enligt uppgift kommer Pär att presentera branschens ambitioner om en klimatneutral VA-leverans 2030. 

Mats Engdahl kommer att bevaka Livsmedelsverkets seminarium, "En trygg vattenförsörjning i kris och krig", den 29 mars. Anna Norström medverkar hos VA-Guiden på seminariet " Vattenbesparande åtgärder - viktiga investeringar nu för framtiden", den 30 mars. 

Birger Wallsten deltar på Havs- och Vattenmyndighetens seminarium, "Bidrag för bättre vattenhushållning och tryggad tillgång till dricksvatten" den 31 mars.  

Anders Finnson ger en rapport från Bryssel på Föreningen Vattens seminarium om "Framtidens slamhantering" den 31 mars och samma dag deltar Klara Westling på "Framtida krav på läkemedelsrening, ett hot eller ett löfte?

Läs mer om VA-mässan