Utvärderade EU-direktiv som är bra behöver justeras - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Utvärderade EU-direktiv som är bra behöver justeras

Svenskt Vatten delar mycket av den positiva bild som EU-kommissionen ger av ramdirektivet för vatten men tyvärr nyanserar inte EU-kommissionen bilden. Vi anser att EU-kommissionens bedömning behöver balanseras.

-   Att EU skulle ha lyckats åstadkomma en oerhört komplicerad lagstiftning som omfattar allt och alla i samhället utan att det 20 år senare finns behov av att justera i den är inte trovärdigt, säger Peter Sörngård på Svenskt Vatten

Anslaget i utvärderingen är att ingen gör tillräckligt. Det medför att utvärderingen döljer att ramdirektivet försvårar för och rentav kan hindra dem med högst miljöambitioner.

-   Direktivet höjer miljöambitionerna hos dem med låga sådana, vilket är bra, men drar undan incitamentet att göra sitt allra bästa.

Det är bara de som hittills gjort otillräckligt som kan utöka sin verksamhet medan de som gör sitt bästa hindras. Det drabbar till och med miljöskyddande avloppsreningsverk. Metoden eller mallen som EU-kommissionen använder för sina utvärderingar har brister.

-   Det är nödvändigt att regeringen börjar engagera sig. Det får stora negativa konsekvenser för kommande regeringars miljöbudgetar, för miljön och svenska VA-verksamheter om Sverige inte kan följa ett EU direktiv som är felkonstruerat från svenska förhållanden, fortsätter Peter Sörngård.

Svenskt Vatten anser att utvärderingen av avloppsdirektivet i huvudsak stämmer bra med vår egen, utom beträffande relationen till ramdirektivet för vatten som avloppsdirektivet riskerar att kollidera med. Läs mer