Nytt betänkande om framtidens kemikaliekontroll - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Nytt betänkande om framtidens kemikaliekontroll

Idag presenterade Utredningen om kombinationseffekter och gruppvis hantering av ämnen sitt betänkande till regeringen.

Ett av många bra förslag från utredningen är att regeringen ska verka för att ändra EU:s ramdirektiv för vatten som utvärderats under ett par års tid. Exempelvis bör effektbaserade metoder införas. Svenskt Vatten har också verkat för detta tillsammans med en rad andra branscher, men tyvärr har regeringen och staten inte agerat.

Vi vill behålla en hög ambitionsnivå i direktivet men ser precis om utredningen behov av att förbättra och modernisera metoderna för bedömning av påverkan på miljön. Vi anser också att ramdirektivet för vatten måste ändras för att inte de effektivaste miljöskyddande reningsverken ska bli förbjudna när befolkningen ökar, vilket kan bli konsekvensen av EU-domstolens tolkning av direktivet.

Dessutom anser vi att metoderna från tiden innan klimatförändringar diskuterades behöver justeras eftersom vattnet i sjöar och vattendrag förändras när klimatet blir varmare. Detta går dubbelt så snabbt i Norden som på kontinenten. Ordet klimat nämns inte ens i direktivet.

För mer information, kontakta Peter Sörngård, 072-530 74 01