Utkast remissvar till de nya dricksvattenföreskrifterna - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Utkast remissvar till de nya dricksvattenföreskrifterna

Livsmedelsverket har tagit fram förslag till nya dricksvattenföreskrifter som ska implementera delar av det nya dricksvattendirektivet (EU) 2020/2184 i Sverige. Förslaget skickade ut på remiss 2022-05-06.

De största förändringarna i de nya dricksvattenföreskrifterna är att begreppen otjänligt och tjänligt med anmärkning ersätts med en gränsvärdeslista, nya och i en del fall justerade gränsvärden och att krav på råvattenkontroll kommer med i föreskrifterna. Bland annat införs ett nationellt gränsvärde för PFAS4 på 4 ng/l. För de nya och justerade gränsvärdena kommer en övergångsperiod på tre år att gälla så gränsvärdena börjar inte tillämpas förrän 2026.

Svenskt Vatten har tagit fram ett utkast till remissvar gällande föreskrifterna. Utkastet är nu även kompletterat med synpunkter på bilagorna

Synpunkter på utkastet och frågor från medlemmarna är välkomna. 

Lämna också gärna in egna remissvar. Remisstiden går ut 2022-06-17.

UPPDATERING JUNI 2022 - läs hela remissvaret här