Uppsala Vatten har stämt Försvarsmakten för PFAS-föroreningar: på tisdag inleds förhandlingarna - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Uppsala Vatten har stämt Försvarsmakten för PFAS-föroreningar: på tisdag inleds förhandlingarna

På tisdag den 24 augusti inleds domstolsförhandlingarna mellan Uppsala Vatten och Försvarsmakten. Uppsala Vatten har stämt Försvarsmakten på 252 miljoner kronor för de PFAS-föroreningar som upptäcktes i Uppsalas dricksvatten 2012.

Domstolsförhandlingarna äger rum i Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt. Förhandlingarna kommer att pågå till och med den 13 september då datum för dom kommer att presenteras.

– Uppsala Vattens överordnade mål är att Försvarsmakten vidtar nödvändiga åtgärder för att minska sin förorening av vårt gemensamma vatten. Som det är nu får Uppsalaborna betala för Försvarsmaktens förorening och det tycker inte vi är rätt, säger Sigrid De Geyter, vd på Uppsala Vatten.

När Uppsala Vatten hittade PFAS i dricksvattnet år 2012 startades en utredning för att lokalisera källan till PFAS-föroreningen. Uppsala Vatten kunde genom sina utredningar klargöra att det är Försvarsmaktens verksamhet på Ärna flygfält som är källan till PFAS-föroreningen.

Reningen har hittills kostat drygt 37 miljoner kronor. Så länge Försvarsmakten inte sanerar sitt område på Ärna flygplats kommer läckagen av PFAS till grundvattnet att fortsätta i samma utsträckning som i dag – och Uppsala Vatten räknar i så fall med en fortsatt årlig kostnad på 4 miljoner kronor för reningen.

Det totala beloppet i stämningsansökan inkluderar de kostnader Uppsala Vatten har haft hittills samt för framtida kostnader.

Läs mer om processen.