Uppgraderad utbildning för svetsare - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Uppgraderad utbildning för svetsare

Den populära kursen Stum- och elektrosvetsning av PE-rör har uppdaterats och lever nu upp till kraven från EWF och nya AMA. Kursen blir godkänd av Svetskommissionen och harmoniserar med gällande krav.

- Att utbildningen nu uppfyller kraven enligt EWF gör det nu möjligt för våra medlemmar att skaffa sig ett kompetensbevis på samma nivå som kollegor i resten av Europa, säger Magnus Bäckström, expert Rörnät och klimat hos Svenskt Vatten.

Utbildningen lever även upp till de nya krav som ställs i AMA och i branschen i övrigt. 

- Vid upphandlingar har man nu börjat ställa krav på EWF-certifikat, så det är dags för oss att hänga med. Svetsningen av PE-rör har även visat sig vara en avgörande faktor för lång livslängd, så det är viktigt att det blir rätt där, säger Magnus Bäckström, expert Rörnät och klimat hos Svenskt Vatten.

Granskas av Svetskommissionen

Utbildningen har uppdaterats och ges även i fortsättningen i samarbete med NPG, Nordiska Plaströrsgruppen. Innehåll, genomförande och examination granskas av Svetskommissionen så att de når upp till kraven i utbildningsriktlinjen EWF 581 från European Welding Federation.

Examination och förnyelse

- En av skillnaderna från tidigare utbildning är att arbetsproverna skickas på förstörande provning. Efter godkända arbetsprover utfärdas certifikatet av Svetskommissionen, berättar Magnus Bäckström, expert Rörnät och klimat hos Svenskt Vatten.

Efter 2 år kan certifikatet förlängas och efter ytterligare 2 år görs en ny examinering.

Utfasning av tidigare certifikat

EftersomSvenskt Vattens tidigare diplomkurs Stum- och elektrosvetsning av PE-rör upphör i sin befintliga form fasas tidigare utfärdade certifikat ut under en övergångsperiod.

- Enbart certifikat som går ut under 2020/2021 kan förlängas till 2022. Intyg behöver då skickas in till Svenskt Vatten senast 15 december 2020.

- Övriga utfärdade certifikat kan inte förnyas utan upphör att gälla efter giltighetsperiodens slut.

Vi rekommenderar att man går kursen för att komma in i EWF-systemet. Under 2021 tittar vi på möjligheterna att ta fram en övergångskurs.

Läs mer om kursen här

Fakta

EWF, European Welding Federation, tar fram standarder inom för utbildning, kvalificering och certifiering av både företag och personal inom svetsområdet. Läs mer här!

Svetskommissionen representerar Sverige i EWF och är en teknisk branschorganisation för fogande industri och jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Läs mer på svets.se

AMA 2020. AMA-systemet är grunden för upprättande av handlingar, utförande och reglering av arbeten inom teknikområdena anläggning, husbyggnation, el, samt vvs och kyla. Ges ut av Svensk Byggtjänst.