Träffa rörnätskommittén i höst - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Träffa rörnätskommittén i höst

Svenskt Vattens rörnätskommitté ger sig ut på turné i höst. Under en serie träffar i såväl norra som södra Sverige bjuder de in medlemmar som arbetar med rörnät i kommuner och kommunala bolag till ett spännande möte.

Svenskt Vattens rörnätskommitté vill gärna träffa er medlemmar som arbetar med rörnät i kommuner och kommunala bolag. Vi vill höra om era utmaningar, erfarenheter och önskemål. Vi vill också berätta om vad vi gör för att stödja er i ert viktiga arbete.

Därför bjuder vi in er till en serie träffar runt om i landet under hösten. Vi kommer att besöka följande orter:

Träffarna är gratis kommer att pågå mellan kl. 9.30 och 14.30 med inledande och avslutande mingel med fika. Svenskt Vatten bjuder på en enklare lunch.

Preliminärt program

9.30 – 10.00                           Mingel med fika

10.00 – 10.30                         Om Svenskt Vatten och rörnätskommittén

10.30 – 11.30                          Tema publikationer – diskussion

11.30 – 12.30                           Lunch

12.30 – 13.30                          Vattenläckage

13.30 – 14.30                          Internationell utblick och kommunala exempel

14.30 – 15.00                          Avslut            

Vi vill ha möjlighet att träffa så många olika organisationer som möjligt och eftersom antalet platser är begränsade kommer kan vi behöva prioritera vilka som deltar. Anmälan sker på länk ovan.