Taxor och priser för kommunalt VA år 2050 - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Taxor och priser för kommunalt VA år 2050

I ett nytt, kommande projekt har Svenskt Vatten tagit initiativet till en kreativ och förutsättningslös diskussion om framtidens prismodell för VA. Samhällets krav, kundernas behov, beteendeförändringar och tillgång på vatten ställer nya krav på både tjänster och prissättningen av dessa. Taxans roll som enbart verktyg för finansiering behöver modifieras och utvecklas till att även bli ett styrmedel.

I projektgruppen deltar personer med både teknisk, ekonomisk, juridisk och kommunikativ bakgrund från Svenskt Vattens medlemmar. Genomförandet av uppdraget ska blicka bortom dagens regler och förutsättningar för prissättning av VA-tjänster. Om Svenskt Vattens medlemmar har tankar, idéer eller synpunkter som handlar om framtidens taxor och priser så går det bra att maila dessa till projektets koordinator Mikael Larsson, mikael.larsson@svensktvatten.se.

Arbetet med den pågående revisionen av Svenskt Vattens publikation om VA-taxan (P96 -> P120) påverkas inte. Det förslaget handlar om ett förtydligande och anpassning till dagens lagstiftning.

Projektet avslutas i december 2021.