Taxeundersökningen 2019 är publicerad - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Taxeundersökningen 2019 är publicerad

Svenskt Vatten har sammanställt och analyserat hur avgifterna för vatten och avlopp (VA-taxorna) har utvecklats för år 2019. Ökningstakten gällande avgifter för kommunalt vatten och avlopp är fortsatt oroväckande låg. Det finns en svagt uppåtgående tendens, men den genomsnittliga höjningen för en normalvilla borde varit dubbelt så stor sett till de betydande investeringsbehoven.

Många kommuner saknar tydliga förnyelseplaner, men också kapacitet att genomföra nödvändiga investeringar. Utmaningen gäller generellt, men är särskilt tydlig för mindre kommuner och organisationer. Med dagens utveckling riskerar flera kommuner få svårt att säkra hållbara vattentjänster över tid.

Läs mer