Taxestatistiken för 2018 är tillgänglig - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll
Vattenglas vid fors

Taxestatistiken för 2018 är tillgänglig

Även för 2018 kan man konstatera att den genomsnittliga taxehöjningen är låg i förhållande till verkliga behov. Dock gör många kommuner mindre höjningar. Endast en tredjedel höjer med mer än 3 %. Mer än fyra av tio låter den vara oförändrad eller sänker den.

Att medelhöjningen ändå blir 3 % beror på att andra kommuner gjort större justeringar. Svenskt Vatten gör precis som förra året bedömningen att en rimlig nivå på höjning av medelvärdet motsvarar 4 % för ökade investeringar och en ökning motsvarande index PKV affärsverksamhet för allmänna kostnadsökningar. Det skulle innebära en generell höjning som är mer än dubbelt så stor som årets höjning.

Läs mer!