Fokus på säkerhet – nytt kurstillfälle för Systematiskt Säkerhetsarbete - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Fokus på säkerhet – nytt kurstillfälle för Systematiskt Säkerhetsarbete

Regeringen har, genom att ge Livsmedelsverket uppdraget, satt fokus på säkerhet inom dricksvattenförsörjningen. Livsmedelsverket har under 2020 etablerat den Nationella samordningsgruppen för dricksvatten. Detta är en ny organisation som ska verka för en trygg och säker dricksvattenförsörjning, ge regeringen en aktuell lägesbild och informera om de behov som finns för att säkra dricksvattenförsörjningen nationellt. I linje med detta har Svenskt Vatten nu planerat in ett nytt tillfälle för online-kursen Systematiskt Säkerhetsarbete.

- Den nationella samordningsgruppen har som en prioriterad uppgift att ta fram riktlinjer och skapa samsyn gällande säkerhet för data och information inom dricksvattenförsörjningen, berättar Svenskt Vattens Dricksvattenexpert Birger Wallsten.

Därutöver har vi NIS-direktivet, ny Säkerhetsskyddslag, ökad digitalisering kombinerat med en förändrad hotbild.

- En viktig del i säkerhetsarbetet är att skapa medvetenhet om säkerhetsriskerna i organisationen. Därför har Svenskt Vatten tagit fram kursen Systematiskt Säkerhetsarbete som ger dig möjlighet att sätta dig in i frågorna, säger Birger Wallsten.

Pågår cyberattacker?

- Cyberattacker mot aktörer i vår bransch förekommer  - det är viktigt att bygga upp ett arbetssätt för att ligga steget före, berättar Birger Wallsten. 

Systematiskt säkerhetsarbete - online 

26-27 november, 10-11 december 2020, Online
Läs mer om utbildningen och boka din plats här

Läs även: