Hoppa till huvudinnehåll

Sverigeunikt upplägg för vattenprojekt i Katrineholm

Katrineholms kommun och Sörmland Vatten inleder ett unikt samarbete med Amazon Web Services (AWS) där AWS direkt bidrar till infrastrukturinvesteringar om ca 35 miljoner kr när det gäller dagvattenhantering och VA-infrastruktur i kommunen. AWS bidrar bl a till skapandet av ett våtmarksområde vid Stora Djulö i Katrineholm.

Våtmarkens primära uppgift blir att fördröja och filtrera stadens vattenavrinning innan vattnet släpps ut i närliggande sjöar. Vattnet passerar genom vegetationen och rinner genom olika zoner i våtmarken innan det släpps vidare. Föroreningar minskas därmed genom en naturbaserad biologisk process, vilket bidrar till att ett bra ekosystem och en god livsmiljö för vilda djur.

Våtmarken ska delvis utformas som ett rekreationsområde för aktiviteter som vandring och fågelskådning när projektet står klart 2026.

Läs mer