Hoppa till huvudinnehåll

Svenskt Vattens vision på agendan under COP27

Den 6 – 18 november genomförs FN:s klimatkonferens COP27 i Sharm el-Sheikh, Egypten. Frågor relaterade till VA har fått stort utrymme under konferensen och Svenskt Vatten har lyft några av branschens viktigaste frågor i ett panelsamtal anordnat av Ragn-Sells. Under samtalet diskuterade Anders Finnson, miljöexpert, vårt arbete med klimatneutral VA 2030 och resan från reningsverk till resursverk som en viktig väg att minska klimatavtrycket.

– Spännande och kul att vara med i denna panel på COP27 där Svenskt Vatten fick möjlighet att lyfta flera delar i vår Utblick 2050 om den hållbara VA-leveransen, inte minst vår resa från reningsverk till resursverk, säger Anders.

Under FN:s årliga klimattoppmöte konkurrerar många viktiga frågor om utrymmet. Så är fallet även under årets möte i Egypten. Utöver politisk representation finns även Business Swedens delegation på plats för toppmötet. Syftet för delegationen, där bland annat Ragn-Sells ingår, är att visa upp effekterna av hållbara lösningar för att generera tillväxtpotential inom den gröna omställningen – inte minst inom vatten, hav och livsmedelsproduktion. I enlighet med detta fick även Svenskt Vattens vision tillfälle att lyftas fram under ett panelsamtal.

– Det finns en stark koppling mellan minskad klimatpåverkan och att vi blir bättre på att använda resurserna i vårt avloppsvatten – från biogasproduktion och värme till mer återanvändning av fosfor och kväve inom jordbruket, fortsätter Anders.

Med klimatförändringarnas våldsamma konsekvenser framför ögonen, däribland utbredd torka och översvämningar, är vattenfrågorna högaktuella. I Utblick 2050 redogör Svenskt Vatten för hur VA-branschen kan anta en ledande roll i omställningen till klimatneutralitet. Genom resan från reningsverk till resursverk kan VA-branschen driva på övergången till ett klimatneutralt samhälle – samtidigt som vi kan uppnå både högre kvalitet och ta vara på större mängder av vårt vatten.

För den som är nyfiken på Anders Finnsons medverkan i panelsamtalet finns det att se här.