Svenskt Vattens taxeundersökning öppen - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Svenskt Vattens taxeundersökning öppen

Svenskt Vattens taxeundersökning är nu öppen för inmatning av uppgifter i VASS. Undersökningen avser kommunens VA-taxa för 2023. Slutdatum för inmatning är 10 februari 2023.

Under året har Svenskt Vatten mött många kommuner som befinner sig i en betydligt mer utmanande verklighet än tidigare. Ett viktigt verktyg för att Svenskt Vatten ska förstå kommunernas situation är därför VASS, vårt statistiksystem.

Häromveckan öppnade vi vår taxeundersökning vilken är öppen för inmatning till den 10 februari och vi vill såklart att alla Sveriges kommuner matar in sina taxeuppgifter. För att besvara undersökningen loggar ni, som vanligt, in i VASS. I VASS hittar ni även stöddokument för inmatning av uppgifter. Analysrapport publiceras preliminärt under juni 2023.