Svenskt Vattens remissvar till kommunutredningen (utkast) - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Svenskt Vattens remissvar till kommunutredningen (utkast)

Svenskt Vatten kommer att besvara remissen om Starkare kommuner – med kapacitet att klara välfärdsuppdraget (kommunutredningen) SOU 2020:8. Remissvaret ska vara inlämnat senast den 30 september. Vi har nu tagit fram ett utkast till remissvar som publiceras här.

Läs hela utkastet här (pdf).