Svenskt Vatten Television: Om innovationer inom VA - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Svenskt Vatten Television: Om innovationer inom VA

Tidig på morgonen (onsdag 4 maj) kunde man lyssna på Birgitta Olofsson, Kenneth M. Persson och Klara Westling när de i ett halvtimmes direktsänt studiosamtal diskuterade vad som behövs för att öka innovationstakten inom VA.

Vi påminner också om vad som röstades fram som den viktigaste innovation hittills inom VA och för höra panelens egna favoriter. Birgitta Olofsson är seniorkonsult FOI på Tyréns, Kenneth M. Persson är professor i teknisk vattenresurslära vid Lunds universitet och Klara Westling är expert på Svenskt Vatten.


Kenneth M. Persson

Du kan även se inspelningen här