Svenskt Vatten stödjer förslagen i Vattenförvaltningsutredningen - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Svenskt Vatten stödjer förslagen i Vattenförvaltningsutredningen

Utredningen har gjort ett mycket bra arbete och vi välkomnar förslagen som gör statens myndighetsorganisation effektivare.

Det är bra att vattenmyndigheterna läggs ner och att arbete i avrinningsområden stärks. Svenskt Vatten vill lyfta fram hur viktigt det är att riksdagen, regeringen och kommunerna får inflytande på det sätt som utredningen föreslår.

Här är vårt remissvar (pdf).