Svenskt Vatten söker dricksvattenrepresentant från kommunal medlem - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Svenskt Vatten söker dricksvattenrepresentant från kommunal medlem

EurEau representerar europeiska VA-organisationer från 29 länder. EurEau:s medlemmar erbjuder tillsammans vattentjänster åt drygt 400 miljoner människor och är arbetsplats åt en halv miljon anställda.

EurEau är ett nätverk där vi delar kunskap och bästa praxis. EurEau:s roll är att erbjuda sin kompetens i EU-institutionerna och påverka de europeiska beslutsfattarna. Påverkansarbetet inom EurEau är organiserat i tre kommittéer, en för Dricksvatten, en för Avlopp, miljö och kretslopp och en för Juridik, ekonomi och standardisering.

Till EurEau I som hanterar EU-frågor gällande råvatten, dricksvatten och tillhörande distributionsanläggningar söker Svenskt Vatten en representant från medlemmarna som har mycket god kunskap om dricksvattenfrågor, goda språkkunskaper i engelska samt intresse för policyfrågor på nationell och EU-nivå.

Sverige har idag två personer i denna kommitté och den vi söker ska tillsammans med Svenskt Vattens dricksvattenexpert, Birger Wallsten, representera medlemmarna och den svenska VA-branschen. Uppdraget kan, när pandemier inte begränsar den fysiska rörligheten, innehålla 2-3 resor inom EU per år samt däremellan 2-4 sammanträden inom Sverige. Under pandemitider sker alla möten on-line.  Arbetstiden med möten och inläsning kan bli ca 8-10 arbetsdagar per år. Svenskt Vatten ersätter rese- och hotellkostnader men medlemmen står för arbetstiden – på samma vis som annat kommittéarbete som medlemmarna gör för Svenskt Vatten.   

Anmäl ditt intresse senast den 29 januari via svensktvatten@svensktvatten.se

Vill du veta mer om uppdraget, kontakta Birger Wallsten eller 08-506 002 07.