Svenskt Vatten söker medlemmarnas synpunkter till remissvar rörande det nya avloppsdirektivet - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Svenskt Vatten söker medlemmarnas synpunkter till remissvar rörande det nya avloppsdirektivet

Det första utkastet till Svenskt Vattens remissvar avseende Miljödepartementets remiss om ett nytt avloppsdirektiv är publicerat på vår hemsida. Ett nytt avloppsdirektiv berör alla som är verksamma inom VA-branschen och kommer att styra arbetet vid avloppsreningsverken i decennier framåt. Därför tillråder vi våra medlemmar att avlämna synpunkter och förslag på det nuvarande utkastets innehåll. Möjlighet att göra detta finns till och med den 11 januari 2023. Efter beaktande och bearbetning kommer det slutliga remissvaret att färdigställas samt publiceras den 12 februari.

EU-kommissionen lämnade sitt förslag till det nya direktivet om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse (avloppsdirektivet) den 26 oktober vilket Miljödepartementet har skickat på remiss. Svenskt Vatten stödjer revideringen av det nu över trettio år gamla avloppsdirektivet, men anser även att förslaget innehåller en lång rad tvetydigheter samt brister och svagheter. Då direktivet får stora konsekvenser för VA-organisationer uppmanar vi våra medlemmar att deltaga i arbetet med ett remissvar. Ett första utkast kan läsas här och synpunkter samt förslag kan lämnas till Svenskt Vatten till och med den 11 januari. 

Mer information om avloppsdirektivet och det aktuella läget hittas här