Svenskt Vatten söker Expert inom rörnät och klimatanpassning - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Svenskt Vatten söker Expert inom rörnät och klimatanpassning

Du rapporterar till chefen för Vattentjänstenheten och dina kollegor inom enheten är några av Sveriges ledande experter inom VA-området som arbetar med ett övergripande nationellt perspektiv.

Dina arbetsuppgifter spänner över områdena:
• hållbar nyanläggning av ledningsnät
• drift, underhåll och förnyelse av ledningsnät
• Klimatanpassning och hållbar dagvattenhantering

Viktiga arbetsuppgifter för tjänsten är att:

  • Ta fram underlag för påverkansarbete på myndigheter och departement med syfte att utveckla lagstiftning inom VA området
  • Påverkansarbete för att driva på investeringstakten i VA-organisationernas infrastruktur och att förmå kommunerna att klimatanpassa i syfte att säkra dricksvatten och förebygga översvämningar

Som person är du noggrann, saklig och kommunikativ.

Vi arbetar löpande med rekryteringen så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.

Läs mer!