Svenskt Vatten möter Sveriges minsta kommuner - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Svenskt Vatten möter Sveriges minsta kommuner

I år kommer Svenskt Vatten att besöka många mindre kommuner runtom i Sverige. Första stoppet var i Lycksele.

En delegation bestående av Pär Dalhielm, Mikael Larsson, Anna Norström och Magnus Bäckström träffade i veckan ett tiotal inlandskommuner i Norrbotten och Västerbotten för dialog kring VA-utmaningar nu och i framtiden.

Syftet med mötena är att ha en öppen dialog, identifiera utmaningar och möjligheter samt hur Svenskt Vatten kan bistå på bästa sätt. Se videon nedan med Pär Dalhielm där han bland annat pratar om lokala VA-hjältar, idéer kring kompetensförsörjning och anpassade utbildningar, hur små kommuner kan balansera expansiv turism med befolkningsavveckling, osv.

Man kan även se och dela filmen här

Läs även våra kommentarer kring Kommunutredningen.