Hoppa till huvudinnehåll

Svenskt Vatten kommenterar regeringsförklaringen

Ulf Kristersson nämnde inte vattenförsörjning i sin regeringsförklaring. Men flera andra ljusglimtar presenterades, enligt Pär Dalhielm, VD på Svenskt Vatten.

Svenskt Vatten hade hoppats på att vattenförsörjningen skulle få ett större utrymme i Ulf Kristerssons regeringsförklaring än vad som blev. Svensk vattenförsörjning står inför stora utmaningar och runtom i landet sammanfaller investeringsbehovet i vatteninfrastrukturen på ett mycket oroande sätt, något som Svenskt Vatten tidigare påtalat (DN-debatt).

- Vattenförsörjning nämns inte i regeringsförklaringen. Men det hindrar inte denna regering från att tillsätta en utredning för hur Sverige ska finansiera nödvändiga investeringar i vår vatteninfrastruktur, säger Pär Dalhielm, VD på Svenskt Vatten, i en kommentar. Både Moderaterna och Liberalerna har tidigare meddelat att man vill detta. 

Men även om vattenförsörjningen saknades finns det ljusglimtar. Flera viktiga myndigheter ser ut att hamna under ett och samma departement (klimat- och näringsdepartementet), något som skulle kunna innebära goda förutsättningar för ett helhetsgrepp kring vattenpolitiken, enligt Pär Dalhielm. 

- Vatten är inte enbart en miljöfråga utan en samhällsfråga. Att myndigheter som Livsmedelsverket, Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten hamnar under samma departement borde ge denna regering bra förutsättningar att ta fram en nationell vattenresursstrategi, bland annat. 

Vidare anser Pär Dalhielm regeringen borde ha goda förutsättningar att tillsätta en nationell samordnare för vattenfrågorna Han fortsätter:

- Nästa regering kommer behöva se över finansieringen av vår vatteninfrastruktur och ta fram en nationell resursstrategi för vårt vatten. Det kommer krävas en kraftfull samordning av vattenfrågorna på Regeringskansliet. 

Avslutningsvis betonade Ulf Kristersson vikten av en aktiv EU-politik, något som Pär Dalhielm välkomnar. 

- Det är mycket bra att regeringen kommer prioritera politiken i EU före, under och efter ordförandeskapet. Svensk vattenpolitik bestäms inte bara i Sverige utan påverkas även av vad man beslutar på EU-nivå. Bland annat är Sverige sent ute vad gäller det kommande avloppsdirektivet, som i stor utsträckning kommer påverka Sveriges samtliga kommuner. Klimat- och miljöministern, Romina Pourmokhtari, kommer behöva vara aktiv redan nästa vecka kring detta.