Svenskt Vatten i riksdagen - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Svenskt Vatten i riksdagen

Den 1 oktober genomfördes ett seminarium i riksdagen om återföring av näringsämnen och mull från reningsverk till jordbruket. Svenskt Vatten hade tagit initiativet tillsammans med riksdagsledamöterna Betty Malmberg (M) och Maria Gardfjell (MP).

Över en macklunch med kranvatten samlades ett trettiotal personer i miljö- och jordbruksutskottets sessionssal, varav sju riksdagsledamöter från M, MP, S och SD.

Professor Håkan Jönsson från SLU berättade om betydelsen av att återvinna kväve, fosfor, kalium och organiskt material från avlopp. Han underströk att detta är av betydelse för såväl global resurshushållning som vad gäller säker livsmedelsproduktion och minskad klimatpåverkan.

Folke K Larsson, huvudsekreterare i utredningen om en giftfri och cirkulär återföring av fosfor från avloppsslam, berättade att utredningen är inne i sitt slutskede. Han redogjorde för några ”problematiska avvägningar” som man brottas med, och nämnde bland annat frågan om ekonomiska aspekter samt talade om vikten av att ta tillvara inte bara fosfor utan också kväve och mullämnen.

Dessutom talade Folke om ”motiv och scenarier för olika undantag”, dvs om utredningen ska föreslå undantag för ett slamspridningsförbud. Något som uppenbarligen intresserade publiken. Han uttryckte sig i sammanhanget positivt om Revaq-systemet.

Innan en avslutande frågestund talade Svenskt Vattens VD Pär Dalhielm helt kort om vikten av att göra rätt val inför framtiden.

- Vi står inför ett vägval, kretslopp eller förbränning, sade Pär, och varnade för att ett förbränningsspår leder fel. Ett sådant vägval ger bara incitament till mer förbränning, det ger oss fel forskning och fel affärsmodeller.