Svenskt Vatten i Bryssel – vecka 2 - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Svenskt Vatten i Bryssel – vecka 2

Anders Finnson: I Belgien liksom i grannländerna stiger nu smittotalen brant när det gäller Covid-19. Nu har begränsningar införts igen om hur många arbetsdagar i veckan som man får arbeta på sitt kontor. Min plan är fortfarande att jag åker till Bryssel även under december men att jag är på plats kortare perioder än en vecka.

Vecka 2 med Svenskt Vatten i Bryssel hade även den en hel del på agendan, denna vecka 2 i Bryssel var inriktad på framförallt tre områden:

  • Det reviderade avloppsvattendirektivet: Fortsatta kontakter med andra organisationer, bland annat SKR:s europeiska organisation CEEP. Fortsatta kontakter med EU-kommissionen om att hitta en lösning på Weserfrågan inom ramen för det reviderade avloppsvattendirektivet.
  • Koncessionsdirektivet (2014/23/EU) och undantaget för VA-sektorn. En utvärdering av EU-direktivet om koncessioner genomförs just nu av EU-kommissionen och även detta är en fråga vi behöver bevaka framöver. Här behöver vi följa utvecklingen så att direktivet inte föreslås revideras på ett sådant sätt att kommunerna förlorar sin nuvarande koncessionsrätt inom kommungränsen, det vill säga riskerar möjligheten till fortsatt kommunal drift av VA-anläggningen. Här kommer vi att arbeta tillsammans med bland annat Nederländerna.

  • EU-kommissionen presenterade sin strategi för Jordhälsa 2030 (EU Soil Strategy for 2030 - Reaping the benefits of healthy soils for people, food, nature and climate), flera positiva delar finns här för VA-sektorn, som minskning av användning av bekämpningsmedel, minskning av näringsläckage samt att den lyfter fram vikten av att öka det organiska materialet i marken. Strategin kommer också vara ett underlag om (när) ett nytt slamdirektiv tas fram.  

Var kan jag läsa mer om EU-arbetet?
Svenskt Vatten har arbetat fram ett enklare sätt för er att följa EU-frågorna på Svenskt Vattens webb.  Dels en del på webben där ni kommer att snabbt kommer att kunna hitta den befintliga EU-lagstiftningen som är av största betydelse för VA-branschen – men även en plats på webben där ni regelbundet kommer att bli uppdaterade på vad som händer när det gäller utveckling av de viktigaste EU-direkten för VA-branschen.

- Europeiskt påverkansarbete, läs mer på Svenskt Vattens webb

Se även:

- Så funkar EU, lär dig mer på 1minut och 36 sekunder, se Youtubeklippet från Regeringskansliet

- Svenskt Vatten Television: Så påverkar vi EU bäst