Svenskt Vatten i Almedalen - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Svenskt Vatten i Almedalen

När årets Almedalsvecka genomförs i Visby den 3-7 juli kommer Svenskt Vatten att vara på plats med bland annat Pär Dalhielm, Måns Stenberg, Peter Sörngård, Klara Westling och Erik Karlsson.

Svenskt Vatten kommer även att medverka som arrangör för några seminarier:

· Måndag 4 juli kl. 09.00 – 10.00
Stabila försörjningssystem i tider av oro och kris

Ökad försörjningstrygghet med möjlighet till inhemsk produktion av till exempel energi och rent vatten samt möjligheter till bra avfallshantering för att undvika sanitära olägenheter och ohälsa ökar säkerheten för landet och dess medborgare. Vem ansvarar för att infrastrukturen fungerar, att det finns tillgång till rent vatten, energi, en fungerande avfallshantering etc?

· Måndag 4 juli, kl. 15.00 – 16.00
460 miljarder i VA-investeringar – vad behöver göras för att säkra en hållbar investeringstakt?

Många VA-system behöver rustas upp. Det handlar även om att bygga nytt, om att skapa robusthet och beredskap samt om att ta viktiga steg framåt inom grön omställning och klimatanpassning. För perioden 2020-2040 kan det komma att krävas en samlad investeringsvolym på i storleksordningen 460 miljarder kronor.

Mer information om programmet hos Almedalsveckan