Svenskt Vatten genomför Vattenstämman digitalt - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Svenskt Vatten genomför Vattenstämman digitalt

Vi kommer i år att erbjuda ett webinar onsdagen den 13 maj på förmiddagen (kl. 09.00-11.30). Där lyfter vi utvalda delar ur programmet med inbjudna talare och paneldiskussioner.

Läs mer om årets digitala Vattenstämma

Föreningsstämman genomförs också digitalt

Svenskt Vattens föreningsstämma kommer att genomföras via webb tisdagen den 12 maj kl. 16.00. Kallelse och dagordning har skickats till alla medlemmar under slutet av mars månad och handlingar inför stämman tillgängliggörs på Svenskt Vattens hemsida. Praktisk information om föreningsstämman kommer att distribueras senast veckan innan stämman.