Svenskt Vatten arbetar med att skapa verktyg som ska ge en samlad bild av vattenläget i sommar - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Svenskt Vatten arbetar med att skapa verktyg som ska ge en samlad bild av vattenläget i sommar

Sommaren 2018 präglades av torka och hårt tryck på vattenproducenterna. Intresset från media och myndigheter var stort och därmed efterfrågan på lägesinformation från våra medlemmar och Svenskt Vatten.

Inför denna sommar, vilken vi hoppas skall bli mindre dramatisk gällande vattensituationen, planerar vi för skapa ett verktyg som ska ge en samlad bild av vattenläget. Vi kommer att skapa en inrapporteringsmöjlighet via webben där våra medlemmar enkelt ska kunna knappa in om man inför bevattningsförbud eller går ut med besparingskampanjer.

Tanken är att man i samband med att information läggs ut lokalt även delger Svenskt Vatten informationen. Vi tycker att det är bra om Svenskt Vatten har den samlade bilden och kan delge den informationen till media och myndigheter. Vi kan minska ”trycket” från media och får en bättre koll på läget.

Vi återkommer med information till alla VA-huvudmän.