Svenskt Vatten – nu installerade i Bryssel - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Svenskt Vatten – nu installerade i Bryssel

Anders Finnson berättar om sin första hela arbetsvecka som Svenskt Vattens representant i Bryssel:

Måndagen den 1 november var det dags för Svenskt Vatten - äntligen kunde vi öppna vårt Brysselkontor på Square de Meeûs mitt i EU-kvarteren. Planerad start var egentligen september 2020 men på grund av pandemin så behövde vi skjuta på öppningen av kontoret till 1 november 2021.

Hösten har inte alls kommit lika långt i Bryssel – någonstans i början av oktober om jag jämför med läget runt Mälaren. Däremot har pandemin dessvärre tagit ny fart i Bryssel (under 65% är vaccinerade), det är munskydd som gäller i kollektivtrafik, alla affärer, köpcentrum, bio och även på kontoret utanför mitt eget rum. Vaccinationspasset behöver visas på väg in Belgien, på varje lunchställe och när jag var iväg på bio här om dagen. Nu håller vi verkligen tummarna för att pandemins fjärde våg snabbt vänder nedåt.

Grunden till att Svenskt Vatten nu öppnat sitt kontor i Bryssel är det stora genomslag som miljö- och hållbarhetsfrågor fick i EU-parlamentsvalet i maj 2019. Den ordförande för EU-kommissionen som det nya EU-parlamentet därefter valde, Ursula von der Leyen, och den EU-kommission som parlamentet godkände, presenterade redan några månader senare sin Green Deal. Det är via denna Green Deal och under denna mandatperiod i EU, maj 2019-maj 2024, som ett antal helt centrala frågor för den svenska VA-branschen nu kommer att avgöras – och styra branschen i EU och därmed Sverige för decennier framöver.

Det har aldrig varit så många för VA-branschen centrala regelverk uppe för ny- och ombyggnad under en och samma mandatperiod 2019-2024. Principerna för dricksvattendirektivet blev färdigförhandlat precis innan den nya EU-kommissionen tillträdde men frågor som nu är aktuella är exempelvis utfasning av alla PFAS, ny eller reviderad lagstiftning för avloppsvattendirektivet, slamdirektivet, energidirektiven, läkemedelsdirektiv, taxonomin, direktivet som reglerera god kemisk status, jordbrukspolitiken  - och ett 20-tal andra direktiv   - men även en rad strategier som blir styrande för EU:s regelutveckling framöver. Vi är flera länder som har en person på plats här för att bevaka, koordinera och påverka VA-frågorna. Förutom vår europeiska organisation EurEau (www.eureau.org ) med sina sex personer på kansliet så har även blanda annat Frankrike, Irland, Nederländerna, Tyskland en person på plats i Bryssel – och nu även Sverige.

Spännande start denna första vecka i Bryssel då jag har haft möjlighet att på plats diskutera arbetet med EU:s nya avloppsvattendirektiv: i en rad möten med Sveriges ständiga representation i Bryssel (regeringens kontor i Bryssel), med SKR och Göteborgs stads kontor men även förstås med EurEau. Andra viktiga punkter på dessa möten har varit total utfasning av PFAS inom EU samt cirkulär ekonomi. De kommande möten som nu inplaneras innan jul är möten med de svenska europaparlamentarikerna i miljöutskottet och i jordbruksutskottet samt möten med viktiga miljöorganisationer som EEB – samt förstås med EU-kommissionen i en rad frågor.

Svenskt Vatten har arbetat fram ett enklare sätt för er att följa EU-frågorna på Svenskt Vattens webb.  Dels en del på webben där ni kommer att snabbt kommer att kunna hitta den befintliga EU-lagstiftningen som är av största betydelse för VA-branschen – men även en plats på webben där ni regelbundet kommer att bli uppdaterade på vad som händer när det gäller utveckling av de viktigaste EU-direkten för VA-branschen.

Med hälsningar både från Bryssel och Stockholm,
Anders