Svenska intressen måste bättre tas tillvara i EU när det gäller vattenrening och avlopp - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Svenska intressen måste bättre tas tillvara i EU när det gäller vattenrening och avlopp

Debatt: Svenska intressen måste bättre tas tillvara i EU när det gäller vattenrening och avlopp. Den nya klimat- och miljöministern Per Bolund behöver snabbt sätta sig in i frågorna.

Under de senaste åren har Sverige blivit mer reaktiv, byråkratisk och sluten i sitt EU-arbete. Flera utredningar har pekat på att utbytet mellan staten och övriga samhället har minskat över tid och att det finns brister i hur EU-frågorna hanteras, inte minst hur regeringen inhämtar information från och förankrar beslut i det omgivande samhället, skriver SKRs ordförande Anders Knape tillsammans med Svenskt Vattens ordförande Elisabeth Unell i SvD.

Läs hela artikeln i Svenska Dagbladet