Hoppa till huvudinnehåll

Stöd till produktion av biogas – även för reningsverk

Regeringen har beslutat om en förordning som innebär att den som producerar biogas kan få stöd, om biogasen uppgraderas till samma kvalitet som naturgas.

Det kan på sikt minska beroendet av import av fossil naturgas eftersom biogasen då till exempel kan ersätta naturgas i industrier eller användas som bränsle i gasbilar, tunga lastbilar och sjötransporter.

Energimyndigheten kommer att ansvara för stödet som kommer att kunna sökas från och med 1 juni till och med 1 juli 2022. Mer information om hur ansökan ska göras kommer att publiceras på energimyndigheten.se.

- Det är ett välkommet besked. Sveriges reningsverk står för 1/3 av landets biogasproduktion. Från Svenskt Vattens sida har vi arbetat hårt för att reningsverkens potential skulle tillvaratas och inkluderas i stödet. Låt oss göra Sverige mer självförsörjande och hållbart, säger Pär Dalhielm Vd Svenskt Vatten.

Läs förordningen.