Spårning av Covid-19 i avlopp - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Spårning av Covid-19 i avlopp

Naturvårdsverket har svarat på ett regeringsuppdrag om att spåra utbredningen av Covid-19 genom provtagning i avloppsvatten. Uppdraget hade sin grund i en rekommendation från EU. I Nederländerna och Finland finns redan system på plats liksom långt framskriden planering i Danmark.

Läs Naturvårdsverkets svar här

Svenskt Vatten är positiv till att reningsverken hjälper till med provtagningen, vilket också Naturvårdsverket föreslår. Personalen ska ändå ta prover av andra skäl och det är olämpligt att annan personal vistas på reningsverken. Men det är ingen VA-tjänst att spåra smitta åt staten och Regionerna varför vi  anser att staten måste handla upp laboratorier och finansiera analyser, svara för system för rapporteringen av resultaten och för att avtala med laboratorierna om rapporteringen.

Staten måste också styra upp och vägleda om hur prover ska tas och hanteras innan de skickas till laboratorierna. Så verkar ansvarsfördelningen fungera även i de länder som Naturvårdsverket har studerat.

Om det blir ett krav att provta inkommande vatten för övervakning av SARS-CoV-2 anser Naturvårdsverket att  avloppsreningsverken behöver ersättas för både arbetstid och eventuella investeringar i provtagningsutrustning.