Slutreplik i SvD om Vattenmyndigheterna - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Slutreplik i SvD om Vattenmyndigheterna

Ordförandena i SKR, Svenskt Vatten och LRF svarar de fem landshövdingarna som representerar Vattenmyndigheterna att kritiken inte handlar om ovilja utan om att kvaliteten i underlagen brister och att de åtgärder som föreslås varken är realistiska eller genomförbara.

Det har nu gått 15 år sedan vattenmyndigheterna skapades och åtta år sedan landshövdingarna skrev till regeringen att den redan 2013 kritiserade organisationen måste ”få sätta sig”. Det har den tyvärr tillåtits göra nu och resultatet av arbetet har inte tidigare varit så hårt kritiserat som i år.

Vid det här laget har fyra offentliga utredningar, nu senast Miljömålsberedningen för andra gången, lyft behovet av en förändrad organisation.

Läs artikel i SvD