Slutet på myggplågan inom räckhåll - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Slutet på myggplågan inom räckhåll

Ur Vattenmagasinet nr 3 2019. Fjädermygg är ett känt problem i många avloppsreningsverk landet över. På vissa ställen är myggtätheten så hög att det klassas som arbetsmiljöproblem. Det går knappast att vistas i anläggningarna. Men nu finns lösningen inom räckhåll och bollen ligger hos Kemikalieinspektionen (KEMI).

Lösningen heter Bactimos SC, (tidigare Vectobac 12 AS) och är en biologisk insekticid. Det liknar flytande jästlösning och angriper mygglarvens matsmältningssystem. Den aktiva substansen kallas BTI*. Produkten är godkänd i ett 10-tal länder i Europa och har provats i Sverige med dispens från KEMI. Dispensen har nu utgått sedan 2018-10-27 vilket i princip sammanföll med slutet av myggsäsongen 2018. 

– Leverantören har nu ansökt om att få preparatet godkänt i Sverige, eftersom det har bevisat goda effekter mot fjädermygg, berättar Stefan Hagman, processtekniker på Tekniska Förvaltningen i Örebro.
– Preparatet är väldigt artspecifikt och angriper mygglarverna vilket effektivt bidrar till att minska antalet mygg. Nu hoppas vi att det kommer att finnas på marknaden inför sommaren.

Stefan Hagman beskriver situationen i reningsverken som ohållbar i många sammanhang. Eftersom fjädermyggan saknar naturliga fiender inne i verken förökar de sig i en otrolig takt. Det lockar i sin tur till sig spindlar som spinner gigantiska nät.

– Miljön i reningsverken fungerar som ett drivhus och det kan bli omöjligt att vistas där. Lösningen är ofta att kalla på Anticimex, som kommer och sprutar bekämpningsmedel som tar död på de levande myggorna. Men larverna lever och kort därefter är problemen tillbaka.

Tydliga resultat

Richard Faber, konsult på Sweco, har arbetat med frågan i många år. Han är angelägen om att preparatet nu ska godkännas och hänvisar till tidigare rapporter av Sweco. Örebro, Kumla, Hallsberg, Bengtsfors kommuner samt Gästrike och Uppsala vatten har bekämpat fjädermygg med Bactimos SC vid ett antal mindre avloppsreningsverk, med start 2007. Under 2018, efter ett upprop i Svenskt Vattens tidning, anslöt sig ytterligare 9 VA-huvudmän till det uppdrag Sweco haft och fick möjligheten att testa Bactimos SC.

– Resultaten visar återigen att preparatet är mycket effektivt mot mygg vid reningsverk, förklarar Richard. KEMI har tystnadsplikt under pågående handläggning, men med tanke på de arbetsmiljöproblem som fjädermygg utgör och att produkten är redan godkänd i andra EU-länder hoppas vi på ett positivt resultat.

*Bacillus thuringiensis subspecies israelensis serotyp H-14, stam AM65-52

Texten är hämtad från Vattenmagasinet  nr 3-2019