Stort intresse för seminarium om de nya dricksvattenföreskrifterna - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Stort intresse för seminarium om de nya dricksvattenföreskrifterna

Vid årsskiftet träder Livsmedelsverkets nya dricksvattenföreskrifter i kraft. Under ett välbesökt heldagsseminarium arrangerat av Svenskt Vatten fick de nya förhållningsreglerna en ordentlig genomlysning. Deltagarna, oavsett om de följde programmet på plats i Solna eller digitalt, fick ta del av olika perspektiv och möjliga konsekvenser. Dagens mest uppskattade var emellertid presentationen av de viktigaste nyheterna i föreskrifterna som hölls av Sandra Strandh och Paulina Eriksson från Livsmedelsverket, vilket även märktes under den påföljande frågestunden som blev både intensiv och givande.

För de som ville höra mer om de nya dricksvattenföreskrifterna gavs tillfälle då Svenskt Vatten arrangerade en seminariedag den 30 november. Seminariet vände sig till alla som arbetar med produktion, distribution, övervakning och kontroll av dricksvatten och genomfördes i hybridform där ett 70-tal personer var på plats i Solna och ytterligare 270 personer följde seminariet online.

Under seminariet presenterade Sandra Strandh och Paulina Eriksson från Livsmedelsverket de viktigaste nyheterna i dricksvattenföreskrifterna samt om kontrollmyndigheternas möjligheter och utmaningar. Deras presentationer var mycket grundlig vilket medförde att frågorna från åhörarna blev många.

Martin Jönsson från VA SYD berättade om laboratoriernas syn på de nya föreskrifterna med utgångspunkt från den egna verksamheten. Från SiS (Svenska institutet för standarder) medverkade Emma Risén som berättade hur man kan använda den vägledning om användning av standarder för beredningskemikalier som håller på att tas fram. Inger Kjellberg, Kretslopp och vatten, Göteborgs stad informerade mer om detta arbete som kommer att resultera i en handbok. Handboken om standarder vid inköp och användning av processkemikalier blir tillgänglig via SiS under nästa år.

Avslutningsvis berättade Caroline Schönning, Folkhälsomyndigheten om riskanalyser för fastighetsinstallationer. Under dagen ställdes det över 100 frågor till de olika talarna, både från de fysiskt närvarande och de som fanns med online. Ett 20-tal av frågorna hanns dock inte med utan svaren på dessa frågor kommer att tillgängliggöras via eventsidan

Läs även förslaget till nya dricksvattenföreskrifter.