Samverkan i fokus på VA-Juridiskt Forum - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Samverkan i fokus på VA-Juridiskt Forum

Under en fullspäckad tvådagarskonferens i VA-juridikens tecken utmärkte sig den gemensamma strävan och samarbetsviljan inom branschen. Att VA-Juridiskt Forum nu genomfördes med en fysisk träff bidrog naturligtvis till känslan, men även från scen lyftes samverkan som nyckeln till framgång. Resultatet blev en tankeväckande och högaktuell konferens som skänkte lika många svar som frågor att fortsätta reflektera kring.

– Det var fantastiskt att träffa andra i branschen, dels att få lyssna till föreläsarna, dels att diskutera med andra som arbetar med de VA-juridiska frågorna, säger Maria Holmgren, jurist på Svenskt Vatten.

Årets VA-Juridiskt Forum genomfördes på The Winery Hotel i Solna, och det märktes tydligt att en fysisk träff var efterlängtad. Maria Holmgren, som nyligen tillträdde sin tjänst som jurist på Svenskt Vatten, lyfter möjligheten till nätverkande som en av konferensens främsta fördelar. Dessutom identifierar hon samarbetsviljan som en av hela branschens största styrkor.

– Stämningen var varm och välkomnande och det är tydligt att detta är en bransch där vi gemensamt arbetar för att hitta rätt väg framåt, säger hon.


Aktuella ämnen och engagerad publik

På agendan stod både dagsaktuella ämnen, en gedigen genomgång av det senaste årets rättsutveckling och en del spaningar framåt. Omvärldsläget ledde till att säkerhet tog en självklar plats på agendan, men även dagvatten och hållbara vattentjänster fick stort utrymme.

– Det kändes att programmet var väl avvägt där många olika aktörer inom VA fick lyfta de aspekter och frågor de jobbar med, berättar Maria.

Sakfrågornas relevans syntes inte minst på det stora engagemanget i salen. Deltagarna på plats hade en aktiv roll i diskussionerna med många värdefulla observationer och frågor. För Maria innebar detta en unik inblick i hur olika organisationer arbetar praktiskt med VA-juridik, något som ger upphov till vidare reflektion.

– Det känns spännande att inte bara få med sig kunskap från de ytterst kompetenta föreläsarna, utan även frågeställningar att arbeta vidare med, avslutar hon.