Samarbete och variation lockar för Svenskt Vattens nya dricksvattenexpert - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Samarbete och variation lockar för Svenskt Vattens nya dricksvattenexpert

Vårt viktigaste livsmedel förtjänar all uppmärksamhet det kan få, därför förstärker Svenskt Vatten på dricksvattenområdet när Bertil Lustig ansluter som ny dricksvattenexpert i september. Bertil startade sin karriär inom VA-branschen som mätningsingenjör och kommer närmast från tjänsten som avdelningschef för dricksvatten på Uppsala Vatten och Avfall. Däremellan har han hunnit med flera olika roller och organisationer, vilket är något han tar med sig till den nya tjänsten.

– Jag har jobbat länge i VA-branschen, över 30 år, här får jag jobba över ett brett område även om det är dricksvatten som är mitt fokus, säger Bertil.

Svenskt Vattens dricksvattenteam växer. Med stora frågor som innefattar vattnets väg från täkt till kran och där både dricksvattendirektivets fortsatta genomförande och, inte minst, en alltmer osäker omvärld ger nya förutsättningar behöver vi förstärka vår bemanning. Nu kan vi avslöja att Bertil Lustig, för närvarande avdelningschef för dricksvatten på Uppsala Vatten och Avfall, ansluter till kansliet i september. Med bred erfarenhet från VA-sektorn blir han en stor tillgång på många sätt – inte minst genom sin goda kunskap om dricksvattendirektivet och erfarenhet av VA-planering. Första kontakten med sektorn fick han dock som mätningsingenjör, något som visade sig vara en passande väg in i frågorna.

– Jag jobbade med att mäta in ledningar. Det hade jag inte riktigt grepp om då, men det visade sig vara ett jättebra sätt att lära sig VA-branschen, berättar Bertil.

Från el till fiskebåtar och vidare till hydrologistudier

Efter fyraårig teknisk linje på gymnasiet arbetade Bertil som elingenjör under en tid innan utlandsboende lockade – bland annat bodde han i England och Nya Zeeland och arbetade bland annat på ridskolor och fiskebåtar. Det var även här han bestämde sig för att studera geovetenskap, vilket allt eftersom blev hydrologi. Sedan dess har vatten varit centralt i hans yrkesliv, om än i olika skepnader. Bertil har bland annat hunnit med att arbeta som VA-chef på Håbo kommun, som konsult inom VA-planering på Sweco och haft utlandstjänster i övergripande VA-projekt. Han har även jobbat uttömmande med grundvattenkvalitet, dricksvattendirektivet, beredningsprocesser och PFAS. Den senaste tiden är det dock en specifik fråga som sticker ut.

– Säkerhet och underhåll ser jag som de riktigt stora frågorna. Det har av förklarliga skäl blivit ett helt annat fokus på det med tanke på Ukraina och pandemin – egentligen allt som pågått de senaste åren, förklarar Bertil.

Han ser det som nödvändigt för dricksvattensidan att gå i bräschen för säkerhetsfrågan eftersom kraven och behoven är så stora på området. Själv identifierar han säkerhetskulturen som den allra största utmaningen, något som kompliceras ytterligare av att området är så regelstyrt.

Stora utmaningar som lockar

Utöver säkerhetsfrågan framhåller Bertil investering och reinvestering som en stor utmaning i branschen.

– Det är enorma belopp som man måste investera och jobba med. Man märker också att kompetens blir en stor fråga när vi pratar investeringar, menar han.

Potential till att locka ny kompetens till VA-branschen ser han i just de stora utmaningarna och intressanta uppgifterna, men han menar också att intresse för miljöfrågor är en viktig aspekt. Särskilt då frågorna genomsyrar hela verksamheten. Samtidigt ser han hur kompetensförsörjningen utmanas av samtida upprustningar inom flera olika infrastrukturella branscher och brist på förståelse för exempelvis taxans uppbyggnad. Utmaningar likt dessa kommer han nu vara en del av att försöka överbrygga genom sin tjänst på Svenskt Vatten. Rollen fick han höra talas om via sina blivande kollegor och första samtalet ägde rum under en semesterresa till Åland. Teamarbetet är en av de saker han ser mest fram emot med tjänsten, men även variationen av projekt tilltalar honom.

– Jag ser fram emot de varierande uppgifterna, att vara en del av allt från dricksvattenkonferenser till publikationer och påverkansarbete, avslutar han.

Bertil ansluter till oss på Svenskt Vatten i september. Redan nu önskar vi honom varmt välkommen!