Säkert dricksvatten i fokus - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Säkert dricksvatten i fokus

21-22 mars i Umeå anordnar bland andra Svenskt Vatten och Vakin en konferens med fokus på säkerhetsfrågor inom VA. Under Vattenstämman i Örebro 14-15 maj kommer digitalisering och säkerhet att vara ett av huvudspåren. Senare under 2019 kommer Svenskt Vatten även att starta en grundutbildning inom VA-relaterat säkerhetsarbete.

Under konferensen i Umeå får du lyssna på representanter från Säpo, FOI, SkyddC Umeå, Livsmedelsverket och Svenskt Vatten. Du får en presentation av det senaste från Svenskt Vattens säkerhetsnätverket, vilka hotbilder som finns mot dricksvatten, vilka krav som finns enligt NIS, Säkerhetsskyddslagen och ”Lås och bom-föreskriften” samt hur ska vi kommunicera med hög säkerhet.

Läs mer här.

Under Vattenstämman i Örebro 14-15 maj är ett av de fyra parallella spåren ”Digitalisering och säkerhet” med fem olika seminarier kring området.

Mer information och anmälan här.

Är du intresserad av att vara med i Svenskt Vattens säkerhetsnätverk eller lämna synpunkter och intresseanmälan till grundutbildning inom VA-relaterat säkerhetsarbete?

Maila Birger Wallsten på birger.wallsten@svensktvatten.se.