Så ska slamvärden redovisas - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Så ska slamvärden redovisas

Det har uppkommit frågor om man enligt lagen kan lägga ihop flera olika månaders värden av slampartier innan det överlåtes till användaren. Svenskt Vatten rekommenderar inte sammanräkning av värden.

Efter att ett reningsverk har lagt ihop flera månaders olika partier av avloppsslam har frågan om gränsvärden för avloppsslam blivit aktuell. Genom att reningsverket lade ihop värden av olika månaders avloppsslam fick ett genomsnittsvärde som understeg gränsvärdet för zink, fastän det vissa månader egentligen översteg gränsvärdet.

Även innehållsförteckningen innehöll uppgifter för det totala slaminnehållet för dessa månader tillsammans. Detta trots att reningsverket var över 20 000 personekvivalenter och därför ska redovisa innehåll för varje månad. 

Läs mer här om Svenskt Vattens rekommendation