(S)-motion om ökat statligt stöd till VA - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

(S)-motion om ökat statligt stöd till VA

Flens kommunalråd Ann-Charlotte Munter (S) är en av initiativtagarna till den motion, ”Skapa ökade ekonomiska möjligheter till upprustning av befintliga vatten- och avloppsledningar” som Sörmlands partidistrikt skickat till den socialdemokratiska partikongressen i Göteborg 3-7 november.

Svenskt Vatten är förstås både glada för initiativet och nyfikna på bakgrunden.

Ann-Charlotte Munter (S), hur uppstod tanken att motionera om VA?
Den uppstod under våra diskussioner i partidistriktet om politikutveckling inom infrastruktur och trafik. De flesta kommuner står inför stora utmaningar i att upprätthålla och förnya sina VA-system.

Ann-Charlotte Munter (S) Kommunalråd Flen

Ann-Charlotte Munter (S) Kommunalråd i Flen

Vad blev nästa steg?
Flens kommun sköter sin VA-verksamhet tillsammans Katrineholm och Vingåker genom Sörmland Vatten. De bistod med en mängd fakta som bekräftade vår bild att många kommuner över hela Sverige kommer att ha stora problem att klara av sina åtaganden i framtiden. Även klimatförändringarna och skärpta miljökrav ökar behovet av dramatiska höjningar av taxorna.

Och sen?
Vi skrev ihop en motion som sedermera Sörmlands partidistrikt glädjande nog tog som sin egen. Lite synd är det att det faktiskt är den enda motionen till kongressen som berör ett sånt viktigt kommunalt ansvar som vatten och avlopp.

Vilket är motionens konkreta förslag?
Vi föreslår att staten avsätter ekonomiskt bistånd och tar fram en modell för hur kommunerna kan söka ersättning avsett för upprustning utifrån behov av befintliga VA-system.

Men det handlar inte bara om att staten ska betala, eller hur?
Nej, inte alls. Det handlar ju minst lika mycket om att ha en kompetensförsörjning så att man klarar av att ta fram långsiktiga planer, projektera och genomföra alla nödvändiga projekt. Och att arbeta för att undanröja hindren i lagstiftningen, till exempel så att fondering blir möjlig även för reinvesteringar i ledningsnätet.

Kommer motionen att gå igenom?
Det vet man aldrig och partistyrelsens yttrande visar att man delar problembeskrivningen. Men jag tycker att det är synd att man anser den besvarad och hänvisar till utredningsförslag som är under beredning. Det här är ju ett akut problem för många kommuner och staten ger redan idag stöd till annan infrastruktur med kommunalt ansvar, exempelvis bredbandsutbyggnad.