Rörnät & Klimat Online med över 400 deltagare - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Rörnät & Klimat Online med över 400 deltagare

RÖK i digitalt format blev en succé med ett 30-tal presentationer varvat med intervjuer, paneldiskussioner och frågor från deltagare. Interaktionen med deltagarna var hög, många var aktiva via chatt och det blev ett lyckat digitalt ”Eftersnack”. Alla var snabba på mentimeterknapparna. Några resultat från respektive ämne och dag visas nedan.

Rök gick av stapeln i tre förmiddagar i rad i slutet av mars. Tisdagen fokuserade på dricksvatten med nyheter från Svenskt Vattens heta publikationer P114 och P115. Det gavs även vidgade perspektiv på brand- och släckvatten samt inspiration kring modellering, vattenbalans, läckagekontroll och spolplaner.
Mentimeter Dag 1 ’Ser ni en sjunkande trend för vattenförbrukning per person i er kommun?’ (201 svarande)Mentimeter Dag 1 ’Ser ni en sjunkande trend för vattenförbrukning per person i er kommun?’ (201 svarande)

Onsdagen ägnades helt åt Schaktfritt där ett av huvudnumren var presentation av ett flerårigt forskningsprojekt av RISE. Projektet hade undersökt flexibla foder som schaktfri metod för renovering av avloppsledningar. Slutsatsen var att det är viktigt att ledningsägare ställer krav och att schaktfria metoder utvecklas för att klara dessa krav. Tips gavs också om lyckade projekt och hur man ’går utanför boxen’ och ytterligare vidgar verktygslådan med schaktfria tekniker och inspektionsmetoder.
Mentimeter Dag 2 ’Vad tänker du på när man säger Schaktfritt?’ (155 svarande)
Mentimeter Dag 2 ’Vad tänker du på när man säger Schaktfritt?’ (155 svarande)

Torsdagen gav en djupdykning i tillskottsvatten med olika vinklar och aktuella SVU-projekt. Ökande myndighetskrav, aktuella exempel på hur utredning och prioritering av åtgärder görs i olika kommuner samt tips kring mål och nätverkande var på agendan.
Mentimeter Dag 3 ’Vilken systemgräns använder ni er oftast av när ni fattar beslut om tillskottsvatten?’ (147 svarande)Mentimeter Dag 3 ’Vilken systemgräns använder ni er oftast av när ni fattar beslut om tillskottsvatten?’ (147 svarande)

Slutsatsen från den digitala konferensen är att formatet funkade bra och betyder möjligheter att delta även för de som annars inte hade haft möjlighet att resa.  Men en fysisk mötesplats saknas av många. I januari 2022 är ’RÖK Classic’ bokad i Stockholm, vi hoppas att vi ses då!