Riksrevisionen kritiserar Naturvårdsverkets vägledning - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Riksrevisionen kritiserar Naturvårdsverkets vägledning

Svenskt Vatten delar kritiken mot vägledningen om miljöbalken och Naturvårdsverket för brister i råd- och stödverksamheten. Myndigheterna och tillsynsvägledningens innehåll lever enligt Riksrevisionen inte upp till förväntningarna.

- Vår uppfattning är att vattenområdet drabbas särskilt av statens splittrade ansvar och svaga vägledning, säger Peter Sörngård, miljöexpert på Svenskt Vatten. Ett tydligt exempel är bristen på vägledning om avloppsreningsverk. Dessa gör att Sverige riskerar böter för brott mot EU:s avloppsdirektiv, i värsta fall på hundratals miljoner kronor. Flera statliga verks vägledning ska avse olika sakfrågor som hänger ihop i ett avloppsreningsverk, men vägledningen kommer styckevis och okoordinerat eller uteblir helt. Ytterligare ett exempel är tillsynsvägledning om vattenskyddsområden och spridning av bekämpningsmedel.

Eftersom bristerna och otydligheterna påverkar myndigheternas tillsyn så drabbas VA-verksamheterna och skyddet av miljö och hälsa samtidigt som det allmänna får extra kostnader för vatten och avlopp. Svenskt Vatten har i direkta kontakter med myndigheter och departement sedan länge fört fram behovet av en effektivare ansvarsfördelning och bättre vägledning. Det är mycket positivt att Naturvårdsverket har börjat förbättra sin del av vägledningen om reningsverk, men regeringen behöver åtgärda myndighetsorganisation och samordning. Det är främst vägledningen om miljöbalken som Svenskt Vattens medlemmar anser det finns störst behov av att förbättra.

- Det är glädjande att Riksrevisionen kommer till ungefär samma slutsats som vi, när det gäller statens ansvar på vattenområdet, säger Pär Dalhielm, vd på Svenskt Vatten. Det stärker vår uppfattning om att ansvar och organisering av vattenfrågorna inom staten behöver moderniseras och tydliggöras, så kommunerna inte lämnas vind för våg i en så grundläggande samhällsfråga som försörjning av vatten och avlopp.