Remissvar om Livsmedelsverkets nya dricksvattenförskrifter - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Remissvar om Livsmedelsverkets nya dricksvattenförskrifter

Remissen skickades ut den 6 maj och ska besvaras senast 17 juni.

Vi anser det angeläget att många svarar och kommer därför, som en service till våra medlemmar, att lägga ut ett utkast till Svenskt Vattens remissvar under nästa vecka, dvs vecka 20.

Svenskt Vattens medlemmar är välkomna att lämna synpunkter på utkastet till remissvar och använda utkastet för att ta fram egna remissvar. Utöver nya och i en del fall ändrade gränsvärden är en stor förändring i förslaget till nya dricksvattenföreskrifter att begreppen otjänlig och tjänligt med anmärkning försvinner. I framtiden blir det bara ett gränsvärde att förhålla sig till för varje parameter.

Läs mer om Svenskt Vattens ståndpunkt  

Läs mer om remissen från Livsmedelsverket