Remissvar till utredningen ”Vägar till hållbara vattentjänster” (SOU 201834) - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Remissvar till utredningen ”Vägar till hållbara vattentjänster” (SOU 201834)

Utredningen föreslår bland annat en ny nationell plattform för en formaliserad samverkan mellan nationella myndigheter, behovsprövning och krav på VA-plan och samråd med fastighetsägare.

Svenskt Vatten ser gärna att alla va-huvudmän besvarar remissen och använder Svenskt Vattens utkast till svar som stöd. Svenskt Vatten har även skrivit ett särskilt yttrande, det och utredningens betänkande i helhet finns att ta del av via länk till regeringens sajt.

Sista datum för remissvar är 31 oktober 2018.

Synpunkter på Svenskt Vattens remissvar skickas till:

Karin Ols, karin.ols@svensktvatten.se

Clara Lidberg, clara.lidberg@svensktvatten.se

Gilbert Nordenswan, gilbert.nordenswan@svensktvatten.se