Införandet av EU:s nya dricksvattendirektiv - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Införandet av EU:s nya dricksvattendirektiv

Senast 7 mars 2022 ska remissvaren om införandet av det nya dricksvattendirektivet vara inlämnade till näringsdepartementet. Svenskt Vatten kommer förstås att lämna ett eget yttrande och flera VA-organisationer finns med på remisslistan. Alla som vill kan lämna ett yttrande.

För de VA-organisationer som ska lämna egna yttranden så har Svenskt Vatten tagit fram ett underlag för att underlätta arbetet. I underlaget finns utredningens sammanfattningar av förslagen och Svenskt Vattens synpunkter på respektive förslag. I remissvaren som ska skickas till Näringsdepartementet bör utredningens sammanfattningar tas bort för att remissvaren inte ska bli onödigt långa. Underlaget kan man hämta hem HÄR

Vi ser gärna att alla VA-organisationer inlämnar ett eget svar med stöd av Svenskt Vattens skrivningar. Samstämmiga och många remissvar ger styrka i den fortsatta politiska processen.

De VA-organisationer som inte kommer att lämna ett eget yttrande, kan besvara en enkel enkät med fem frågor om det viktigaste i utredningsförslaget. Genom att besvara enkäten HÄR är man ändå med och påverkar det slutliga resultatet. Den ska besvaras senast 7 februari 2022.

Den som vill ta del av en fylligare bakgrund om införandet av det nya dricksvattendirektivet kan göra det HÄR.

För frågor och synpunkter, kontakta Mats Engdahl, Svenskt Vattens dricksvattenexpert, mats.engdahl@svensktvatten.se.