Rekordstort biogasanvändande i fjol - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Rekordstort biogasanvändande i fjol

Efterfrågan på biogas är större än någonsin, framför allt inom industrin, som uppvärmningsbränsle och inom tunga långväga transporter. Under 2021 steg den svenska biogasanvändningen med 18 procent jämfört med 2020. Även den inhemska produktionen ökade, även om avloppsreningsverken stod för ett trendbrott i form av minskad framställning, främst orsakat av driftproblem på en av de större produktionsanläggningarna.

Allt fler industrier ställer om till förnybar gas och konkurrenskraften för biogas har stärkts av skattehöjningar för fossila bränslen. Detta tydliggörs i Energigas Sveriges årliga undersökning ”Produktion och användning av biogas och rötrester i Sverige” som tas fram till Energimyndigheten. Svenskt Vatten bidrar till sammanställningen med data från avloppsreningsverken via VASS Biogas.  

Efterfrågan på biogas syns i den totala användningen i Sverige 2021 som var 4 756 GWh – en ökning med 18 procent jämfört med 2020. Ökningen kommer främst från en förhöjd import (34 procent högre än 2020), men även inhemsk produktion ökade med nästan fem procent. Procentuellt sett stod samrötningsanläggningar, industrianläggningar och gårdsanläggningar för den största stegringen. Trots att avloppsreningsverken bröt trenden genom minskad framställning står de fortfarande för 31 procent av den biogas som produceras i Sverige. 

EU:s nya produktionsstöd för uppgraderad biogas infördes den 1 juli 2022 gäller ännu bara transportändamål, detta på grund av begränsningar i EU:s statsstödsregler. Förslag på ändringar i regelverket ser dock delvis positiva ut och i dagsläget finns investeringsplaner för ny produktion motsvarande en fördubbling av biogasproduktionen närmsta åren som nu har goda förutsättningar att bli verklighet.

Läs mer om undersökningen hos Energigas Sverige