Regeringsuppdrag som berör VA-branschen - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Regeringsuppdrag som berör VA-branschen

Två snarlika och samtidiga regeringsuppdrag har nyligen givits till två statliga myndigheter, Statskontoret och Jordbruksverket. Båda myndigheternas uppdrag har snarlika bakgrundsmotiveringar i form av den olagliga ryska invasionen av Ukraina.

Statskontoret ska analysera kommuners och regioners nuvarande förutsättningar att säkerställa livsmedelsberedskap inom sina verksamhetsansvar och vid behov föreslå åtgärder som på ett kostnadseffektivt sätt kan bidra till att stärka förmågan till livsmedelsförsörjning inom uppbyggnaden av det civila försvaret. 

Jordbruksverket ska analysera nuvarande kapacitet samt förutsättningar för ökad gödselmedelproduktion inom Sverige respektive EU. 

- Svenskt Vatten ser mycket positivt på dessa båda uppdrag om bättre livsmedelsberedskap och som kommer att innebära nya styrmedel för ökad återföring av näringsämnen från avlopp. Uppdragen är väl i linje med vårt arbete i såväl Revaq som i Expertgruppen för Hållbar och Cirkulär VA där vi i december 2021 tog fram en rapport till Regeringens delegation för cirkulär ekonomi, säger Anders Finnson, Svenskt Vatten. 

Mer bakgrundsläsning:

Professor Håkan Jönssons aktuella rapport (SLU, 2019): Fosfor, kväve, kalium och svavel – tillgång, sårbarhet och återvinning från avlopp.