Regeringen erkänner tre överträdelser av Avloppsdirektivet - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Regeringen erkänner tre överträdelser av Avloppsdirektivet

Regeringen erkänner att Lycksele, Pajala och Malå inte följer Avloppsdirektivets krav för utsläpp av kemiskt syretärande ämnen (COD).

De två senare orterna anser regeringen uppfyller kriterierna för att får tillämpa kallt-klimat-undantag från kraven för utsläpp av biologiskt syretärande ämnen (BOD). Det är kylan som måste anses relevant att ta hänsyn till, inte ortens höjd över havet. Regeringen tillbakavisar EU-kommissionens alla andra påståenden om att prover inte tagits som de ska och att kontrollen av storleken på naturens reduktion av kväve på dess väg mot havet (kväveretentionen) brustit. Kvävet reduceras till mer än 70%, vilket redovisas för varje sjö som det renade avloppsvattnet passerar efter varje aktuellt reningsverks utsläpp.

Lycksele beräknas ha åtgärdat problemen till årsskiftet 2020/2021, Malå till våren 2021 och Pajala till våren/sommaren 2022. Några miljönyttor kommer inte uppstå, kraven ska uppfyllas ändå.

Svenskt Vatten har tidigare redogjort för ärendet som pågått sedan 2011 innan Sverige stämdes i EU-domstolen förra året. Om det kan du läsa här och här. Från start omfattades som mest 55 orter men antalet har krympt i takt med att svaren från regeringen rett ut missförstånd, sakförhållanden och åtgärder har vidtagits. Sverige vann 2009 i EU-domstolen om rätten att tillgodoräkna sig retentionen. Det var efter det målet som EU-kommissionen lyfte kontrollen av retentionen som en ny fråga.

Kommissionen har nu öppnat ett tredje överträdelseärende.

- Man kan undra över det meningsfulla med det byråkratiarbetet, säger Peter Sörngård. Det tar flera år innan arbetet är färdigt och direktivet ska sannolikt ändras.

Avloppsdirektivet är trettio år gammalt med krav som inte längre är relevanta för ett modernt miljöskydd, vilket Kommissionen konstaterade när den utvärderade direktivet förra året. Svenskt Vatten har påtalat miljöbehov av rejäla skärpningar och av justeringar, till exempel av kallt-klimat-undantaget.

I det tredje ärendet ifrågasätter Kommissionen i stort sett det mesta av hur Sveriges lagstiftning uppfyller direktivets ord och skrivningar i artiklar, bilagor och tabeller. Underrättelsen handlar om formalia och saknar kritik mot enskilda reningsverk. Det går inte dra några slutsatser om konsekvenser förrän regeringens svar och juridiska analys kommer i höst.

Kontakt: Peter Sörngård, 072-5307401